(1)
Sofyaningrum, R.; Hidayah, N. L. Membidik Masa Depan Bahasa Di Era Society 5.0; Kajian Pemertahanan Bahasa. suluk 2023, 5, 190-211.