(1)
Muzaiyana, M. Peranan Kaum Tarekat Dalam Melawan Penjajah. qurthuba 2017, 1, 107-121.