(1)
Adiwijayanto, K. Historicum Calamitatum (Masa-Masa Kekalutan) Dunia Islam Dalam Historiografi Ibn Athīr Di Dalam Al-kāmil. qurthuba 2017, 1, 28-43.