Xin, Zhi-Ying, Xiamen University, Siming District, Xiamen, China, China