Ismail, Ismail. “Dirosah Muqoronah Nahwiyah: Al-Khilafu Baina Al-Kholil Bin Ahmad Wa Sibawaeh Fi Ba’di Masail Nahwiyah”. JILSA (Jurnal Ilmu Linguistik dan Sastra Arab) 1, no. 1 (April 3, 2017): 18-26. Accessed October 27, 2021. http://jurnalfahum.uinsby.ac.id/index.php/jilsa/article/view/119.